• 1157
  • 55 مرتبه
ایجاد 378 هزار شغل جدید در ماه سپتامبر 2020

ایجاد 378 هزار شغل جدید در ماه سپتامبر 2020

1399/11/02

بر اساس گزارش مرکز آمار کشور کانادا در ماه سپتامبر 2020، تعداد ۳۷۸ هزار شغل جدید ایجاد شده است.
این در حالیست که در ماه آوریل و مارس 2020 تعداد ۳ میلیون شغل با تاثیر از شیوع ویروس کرونا از بین رفته اند. 

به بیان دیگر با توجه به افزایش استخدام در ماه سپتامبر تقریباً سه چهارم شغل های از دست رفته مجدداً بازیابی شده اند.

 بیشتر مشاغل بررسی شده تمام وقت بوده و تنها ۴۴ هزار مورد به صورت نیمه وقت استخدامی بوده اند. بیشترین شغل های ایجاد شده در ۴ استان پرجمعیت به شرح زیر هستند: 

 انتاریو:  167 هزار شغل
 کبک:  76 هزار
 بریتیش کلمبیا:  38 هزار 
 آلبرتا : 38 هزار

 بعد از همه گیری ویروس کرونا نرخ بیکاری ماه سپتامبر در کانادا به ۹ درصد کاهش پیدا کرد در حالی که در ماه می این رقم پیشتر ۱۳.۷ درصد بوده است.

فایل های پیوست