• 1158
  • 46 مرتبه
اولویت اقامت دائم کانادا در بحران کرونا

اولویت اقامت دائم کانادا در بحران کرونا

1399/11/02

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا اعلام کرد، جذب و حفظ کارکنان مراقبت های بهداشتی از سایر کشورها در حال حاضر اولویت اصلی مهاجرت کانادا است.

بنابر این خبر، دولت کانادا در حال برنامه ریزی برای تقویت برنامه های مهاجرتی خود در جهت کمک به مهاجران شاغل در حوزه های بهداشت و درمان است تا این افراد اقامت دائم خود را اخذ کنند.

در ماه آوریل، نوا اسکوشیا از دولت فدرال درخواست کمکی مبنی بر ورود پزشکان بین المللی در میان محدودیت ها داد تا بتواند به طور موثرتری با بحران کرونا مبارزه کند.

 

فایل های پیوست