• 1164
  • 157 مرتبه
پذیرش مهاجر، راه حل خروج کانادا از بحران کرونا

پذیرش مهاجر، راه حل خروج کانادا از بحران کرونا

1399/12/06

کانادا در ارتباط با میزان پذریش متقاضیان مهاجرت همچنان صعودی باقی مانده و اهداف مهاجرت را بیش از هر زمان دیگری افزایش داده است.

وزیر مهاجرت کانادا، مارکو مندیچینو، مهاجرت و به طور خاص مهاجرت اقتصادی را برای کمک به این کشور در بازسازی اقتصاد خود در پی بروز همه گیری کووید ۱۹، ضروری توصیف کرده است.

وی بیان کرده است که «مهاجرت برای عبور از بیماری همه گیر و همچنین بهبود اقتصادی کوتاه مدت و رشد اقتصادی بلند مدت ضروری است»

وی همچنین افزود: «كانادایی ها مشاهده كرده اند كه چگونه تازه واردان در بیمارستان ها و خانه های مراقبت ما نقش بسیار بزرگتری دارند»

«برنامه ما (در زمینه مهاجرت) برخی از شدیدترین کمبودهای نیروی کار را هدف گرفته است تا جمعیت ما را افزایش دهد و کانادا را در صحنه رقابت جهانی حفظ کند»

دولت فدرال کانادا قصد دارد تا از بیش از ۱/۲ میلیون مهاجر تازه وارد بین سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ استقبال کند. در سال جاری ۴۰۱،٠٠٠ نفر، سال آینده ۴۱۱،۰۰۰ نفر و در سال ۲۰۲۳ به میزان ۴۲۱،۰۰۰ نفر در این کشور اقامت دائم خواهند داشت.

فایل های پیوست