• 1167
  • 148 مرتبه
ویزای استارتاپ مسیری جهت رشد و توسعه اقتصادی

ویزای استارتاپ مسیری جهت رشد و توسعه اقتصادی

1400/01/14

از آنجایی که تغییرات سریع فناوری باعث تغییر در مشاغل و حتی کل صنایع می شود، بسیاری از کشورها در حال بررسی روش هایی برای ایجاد یک محیط مناسب برای نوآوری هستند که به آنها امکان رقابت در بازار جهانی را می دهد

استارتاپ ها - شرکتهای نوآور و نوپا که توانایی رشد سریع را دارند - هسته اصلی این جنبش هستند.

تعداد رو به افزایشی از دولت ها شامل؛ کانادا، شیلی، استونی، فرانسه، ایرلند، ایتالیا، نیوزلند، فیلیپین و سنگاپور ویزاهای استارتاپ را در جهت جذب کارآفرینان و توسعه اقتصادی کشور راه اندازی کرده اند.

یکی از جدیدترین این رویکردها برنامه ویزای استارت آپ کانادا (SUV) است که به متقاضیان اجازه می دهد در حالی که در ایجاد اشتغال و توسعه رشد اقتصادی از طریق یک پروژه ابتکاری مشارکت دارند، اقامت دائم در کانادا را بدست آورند.

این اقامت دائم نه تنها برای فرد متقاضی، بلکه برای تمام اعضای خانواده؛ یعنی فرزندان (زیر 22 سال) و همسر نیز صادر می شود.

فایل های پیوست