• 1170
  • 278 مرتبه
ترجمه مدارک برای کانادا

ترجمه مدارک برای کانادا

1400/04/22

مبحث ترجمه مدارک، موضوعی آشنا برای متقاضیان به مهاجرت می باشد. در واقع افرادی که قصد مهاجرت به کانادا را دارند، با توجه به روش مهاجرتشون نیاز به ترجمه مدارکشون به زبان انگلیسی یا فرانسه دارند. نکته مهم در این میان معتبر بودن ترجمه می باشد به صورتی که حتما باید این ترجمه توسط موسسات ترجمه رسمی که در ایران به دارالترجمه رسمی شناخته می شوند انجام شود. مدارکی که معمولا برای ارائه به اداره مهاجرت باید ترجمه شوند شامل شناسنامه، کارت ملی، گواهی عدم سوء پیشینه، سند ازدواج، کارنامه تحصیلی و دیگر مدارکی که به فراخور نوع روش مهاجرت متفاوت است؛ می باشد.
در این ترجمه باید موارزیر رعایت شود:
•    ترجمه کامل اصل سند همراه با کپی معتبر از سند اصلی باید ارائه شود
•    مترجم باید کپی سند را تایید و ترجمه را مهر و موم کند

این افراد نباید ترجمه را انجام دهند:
•    یکی از اعضای خانواده شما
•    نماینده یا مشاور مهاجرتی شما
توجه: برخی مدارک مانند گواهی سوء پیشینه تاریخ اعتبار دارند و در زمان ارائه نباید تاریخ اعتبار آن گذشته باشد. برخی دیگر از مدارک هم مانند شناسنامه، سند مالکیت و سند ازدواج نباید مدت زیادی از ترجمه شان بگذرد.
مهاجرت از طریق برنامه مهاجرتی استارت آپ ویزا کانادا نیز از این امر مستثنا نبوده و نیاز به ترجمه برخی مدارک خواهد بود.

 

فایل های پیوست