اقامت دائم کانادا برای والدین

کانادا به عنوان کشوری مهاجرپذیر که برای زندگی مهاجران بعد از مهاجرت اهمیت زیادی قائل است، همواره تدابیری برای حضور اعضا خانواده مهاجران به خصوص والدین آنها اندیشیده است. این برنامه ها که منجر به حضور والدین در کنار مهاجر اصلی می شود؛ یک دلگرمی بزرگ برای افرادی که مدت ها برای مهاجرت خود تلاش کرده و کانادا را به عنوان محل زندگی جدید خود انتخاب کرده اند است.
اسپانسرشیپ والدین:
برنامه مهاجرتی اسپانسرشیپ والدین که برنامه مهاجرتی مخصوص والدین(پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ) افراد مقیم کانادا یا دارای PR می باشد، روشی است که از طریق آن والدین می توانند تحت حمایت فرزندان مقیم کانادا یا نوه های مقیم کانادا اقامت دائم کانادا را دریافت کنند.
در واقع فرزندان و نوه ها می توانند با اثبات توان لازم برای حمایت والدین خود در کانادا برای آنها درخواست صدور اقامت دائم کنند.
برنامه مهاجرتی اسپانسر شیپ والدین در طول سالهایی که در جریان بوده تغییراتی داشته است به گونه ای که در ابتدا پذیرش ها به صورت نوبتی انجام می شد، سپس به شکل قرعه کشی انجام می شد. در حال حاضر این برنامه به صورت انتخاب تصادفی از بین افراد متقاضی که ثبت نام کردند و سالی یک بار انجام می شود.