اقامت دائم کانادا

 روش های مختلفی برای سفر و مهاجرت به کانادا وجود دارد، در واقع مجوز های متعددی برای حضور در این کشور  اعطا می شود که یکی از آنها اقامت دائم می باشد.
زمانی که شخصی با تابعیت یک کشور خارجی(نسبت به کانادا) اجازه حضور و زندگی در کانادا را کسب کند و بعد از آن برای ورود به این کشور نیازی به ویزا نداشته باشد؛ اصطلاحا اقامت دائم کانادا یا PR دریافت کرده است. با اقامت دائم شما حق دارید در هر نقطه از این کشور زندگی کنید و همچنین حق کار، تحصیل رایگان فرزندان در مدارس دولتی، بیمه های خدمات درمانی و برخورداری از تمام مزایای دولتی و استانی را خواهید داشت.
لازم به ذکر است ویزاهای موقت کاری یا تحصیلی اقامت دائم محسوب نمی شوند و فردی که از روشهای دیگر مانند تحصیلی یا جاب آفر وارد کانادا شده نیاز به طی فرآیندی جهت تبدیل ویزای موقت خود به اقامت دائم دارد. اما با ورود به کانادا از طریق برنامه استارت آپ ویزا از ابتدا شما و همسر و فرزندانی که شرایط سنی لازم را دارند اقامت دائم خواهید داشت.
سوال: اقامت دائم برای چه مدت اعتبار دارد؟
پاسخ: اقامت دائم کانادا یا PR به مدت 5 سال اعتبار دارد و جهت تمدید آن لازم است که فرد در طول 5 سال گذشته حداقل 2 سال را در خاک کانادا حاضر بوده باشد.

 

تفاوت اقامت دائم با شهروندی کانادا تنها در حق رای در انتخابات استانی و فدرال و همچنین داشتن پاسپورت کانادایی می باشد. در صورت تمایل به داشتن پاسپورت کانادایی و حق رای پس از گذشت 5 سال از صدور اقامت دائم می توانید برای دریافت شهروندی اقدام نمایید. این درصورتی است که در طول این 5 سال حداقل سه سال را در خاک کانادا حضور داشته باشید.